Μην αμελείτε τη διασφάλιση της ψυχικής υγείας σας…
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υιοθετήστε μια θετική στάση ζωής…
Η Κλινική Ψυχολόγος και Οικογενειακή Σύμβουλος Ντόρα Κωνσταντινοπούλου, στη Ρόδο, προτείνει ένα γενικό πλαίσιο υγείας που περιλαμβάνει: 
  • Οργάνωση ψυχοθεραπευτικής βοήθειας και, ίσως, ιατροφαρμακευτικής παρέμβασης.
  • Υποστηρικτικό σύστημα.

  • Θετική διάθεση, που συνίσταται στο να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι η κατάθλιψη είναι ένα προσωρινό συναισθηματικό πρόβλημα.

  • Αντίληψη του περιβάλλοντος που ζούμε: πώς αντιμετωπίζουμε το στρες στη ζωή μας, πώς επικοινωνούμε με τους γύρω μας, το περιβάλλον μας.

  • Τέλος, αλλαγή στο lifestyle μας, μέσα από σωστή διατροφή και άσκηση ψυχής και σώματος.